Razvoj In Odobritev Projekta Posameznega Stanovanjskega Objekta

Razvoj In Odobritev Projekta Posameznega Stanovanjskega Objekta
Razvoj In Odobritev Projekta Posameznega Stanovanjskega Objekta

Video: Razvoj In Odobritev Projekta Posameznega Stanovanjskega Objekta

Video: Razvoj In Odobritev Projekta Posameznega Stanovanjskega Objekta
Video: Prenova S4 - Spletna delavnica 9/10 - Pametne stavbe in dom z lesno verigo 2023, September
Anonim
Individualni projekt hiše
Individualni projekt hiše

Temeljni normativni akt na področju gradbeništva in arhitekture je Urbanistični kodeks Ruske federacije. Ta kodificirani zakon ureja pravna razmerja in razmejuje odgovornosti različnih organov glede teritorialnega načrtovanja, tehnične ureditve urbanističnega načrtovanja, državnega pregleda ustreznih projektov in državnega gradbenega nadzora. Da pa bi varno vstopili v pisarne uradnikov, saj bi se zavedali njihovih dolžnosti in njihovih pravic, je treba preučiti pomembnejšo količino regulativnih informacij.

Številni lastniki zemljišč, ki se lotevajo gradnje posamezne stanovanjske stavbe, so po branju tretjega odstavka 48. člena zakonika o urbanizmu Ruske federacije, ki navaja, da priprava projektne dokumentacije za individualno nizko stanovanjsko gradnjo ni potrebna, menijo, da postopek podrobnega razvoja in odobritve projekta ni pomemben.

Vendar v resnici ta pravna norma samo zavaja razvijalce, ker Kodeks pravil za projektiranje in gradnjo "Razvoj, usklajevanje, odobritev, sestava projektne in načrtovalne dokumentacije za razvoj nizkih stanovanjskih površin" (SP 11-111-99) dopolnjuje zahteve iz 3 žlice. 48 zakonika o mestnem načrtovanju, vključno z določitvijo seznama dokumentov, ki so potrebni za zakonitost gradnje. Hkrati norme SP 11-111-99 niso neposredno v nasprotju z normami urbanističnega zakonika, kar izključuje možnost njihove razveljavitve.

Vsaka gradnja se začne niti z arhitekturnim projektom, ampak z nakupom zemljišča.

Hkrati se je treba spomniti, da se znotraj mesta vsaka gradnja izvaja v skladu z urbanistično dokumentacijo, zato je za individualno nizkogradnjo primerna le tista zemljiška parcela, ki je v skladu s shemo teritorialnega razvoja naselja, njeno urbanistično dokumentacijo in drugimi akti uprave subjekta federacije in organov lokalne samouprave dodeljena kot ozemlje za nizko gradnjo.

Nakup zemljišča
Nakup zemljišča

Informacije o praznih zemljiščih in njihovem predvidenem namenu lahko dobite pri lokalnem svetu. Če govorimo o primestnih območjih, se lahko vsako takšno mesto za gradbene namene uporabi za individualno gradnjo.

Člena 7 in 8 zakonika o urbanističnem načrtovanju vam bodo pomagala ugotoviti, kateri organi so pristojni za dodelitev zemljiških parcel, pa tudi izdati gradbena dovoljenja na teh parcelah in začeti graditi objekte: lokalne samouprave naselij in občinskih četrti so v zgornjih zadevah pooblaščene, če Govorimo o parcelah in predmetih na ozemlju naselij in občinskih četrti, v primeru primestnih območij pa je treba stopiti v stik z lokalnimi izvršnimi oblastmi.

Skladno s Kodeksom pravil SP 11-111-99 je gradnja na določeni lokaciji mogoča šele po njeni geodetski odstranitvi in določitvi meja na terenu v skladu s projektom geodetskih del. Ta dejanja izvajajo številna zasebna podjetja in posamezniki, ki imajo ustrezne licence. Izvajanje teh ukrepov je formalizirano z aktom o prevzemu in prenosu.

V skladu z oddelkom 4.2 SP 11-111-99 je treba začeti razvijati projektno dokumentacijo, pri čemer je v roki sklep lokalne izvršne oblasti o dovoljenju za gradnjo ali projektiranje. Za izbiro zemljišča boste potrebovali tudi odobritev. Projekt hiše, katere površina presega 500 kvadratnih metrov. m., je treba razviti v skladu z arhitekturno in načrtovalno nalogo, katere prijava se odda na odbor za arhitekturo vašega območja. Arhitekturno-načrtovalna naloga vključuje približno dva ducata točk, katerih zahteve so osnova za razvoj projekta (naravni pogoji, arhitekturne zahteve, izboljšanje zemljišč itd.).

Dovoljenje za gradnjo posameznega stavbnega objekta izda lokalni izvršni organ. Treba se je obrniti na oddelek (oddelek) za arhitekturo in urbanizem. Za potrditev dovoljenja je pooblaščen glavni arhitekt mesta ali okrožja, ki ga odobri vodja lokalne uprave. Gradbeno dovoljenje se izda na podlagi vloge, ki jo spremljajo lastniški dokumenti (odlok o zagotovitvi parcele za individualno stanovanjsko gradnjo, sporazum o podelitvi pravice do gradnje), glavni načrt zemljiške parcele, potni list zemljiške parcele, potni list hišnega projekta, akt o določitvi naravnih meja parcele in razčlenitve konstrukcij, osi in rdečih linij stavbe. Če je gradbeno podjetje neposredno vključeno v odobritev,paketu dokumentov morate dodati licenco za pravico do gradbenih dejavnosti.

Gradbeno dovoljenje
Gradbeno dovoljenje

Arhitekturni potni list projekta posamezne stanovanjske hiše, ki je potreben za pridobitev gradbenega dovoljenja, naroči katera koli organizacija, ki ima dovoljenje za opravljanje takšnih storitev. Arhitekturni potni list mora nujno vsebovati načrt strehe, tlorise, barvne fasade, osne reze in osne fasade, ki jih spremlja splošna pojasnila. V arhitekturni potni list projekta mora biti vključena tudi kopija licence izvajalca projekta.

Kot lahko vidite, sta postopka načrtovanja in odobritve medsebojno povezana in jih je najbolj smotrno izvajati vzporedno, kolikor je le mogoče, saj je isti arhitekturni potni list najlažje naročiti pri nosilcu projekta, poleg tega pa moraš za pridobitev gradbenega dovoljenja imeti osnovni projektni material kot so tlorisi, fasadni načrti itd.

Storitve za razvoj projektov za zasebne hiše danes ponujajo številne organizacije. Projektna dela se izvajajo na podlagi naročila naročila za izvedbo projektne dokumentacije. Nikoli ne smete zanemariti priprave takšne pogodbe, saj lahko postane vaše glavno zagotovilo in glavni argument v primeru zahtevkov do razvijalca projekta. V naročilu za izvedbo projektne dokumentacije so navedeni podatki o strankah: osebni podatki stranke (polno ime, naslov prebivališča, serija in številka potnega lista) in ime organizacije, v kateri je naročeno projektno delo, in / ali polno ime in podatki o neposrednem izvajalcu projekta. V skladu s pogodbo se izvajalec zaveže, da bo projekt zaključil v skladu z vsemi SNiP (gradbeni predpisi in predpisi) in GOST (državni standardi) ter ga naročniku izdal v določenem številu izvodov, naročnik pa se zaveže, da bo plačal projektna dela, še preden začnejo in se bodo pojavili na vmesnih odobritvah projektov ter sprejeli njegovo končno različico.

Že v fazi sklenitve pogodbe za izvedbo projektne dokumentacije se morate končno odločiti, ali želite odobritev projekta zaupati njegovemu razvijalcu ali pa sami iti skozi ogenj, vodo in bakrene cevi vseh organov. Te izbire verjetno ne boste dobili zlahka - storitve usklajevanja so zelo drage in za samo legalizacijo projekta in gradnje boste potrebovali veliko časa in truda, predvsem pa znanja (upamo, da vam bo ta članek koristen zlasti v smislu znanja). Če se odločite naročiti storitve za odobritev projekta pri razvijalcu, mora biti to navedeno v ločeni klavzuli v pogodbi, v kateri so navedeni organi, v katerih se mora razvijalec dogovoriti za projekt. Pomemben pogoj pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da na lastne stroške odpravi vse pomanjkljivosti projekta, ki so nastale po njegovi krivdi. Najprej govorimo o pripombah odobritvenih organov, ki se nanašajo na različne opustitve projekta, na primer o njegovi neskladnosti z nekaterimi regulativnimi dokumenti. Poleg tega mora biti v pogodbi določeno, katera od strank se zaveže, da bo projekt odobrila z glavnim arhitektom mesta ali okrožja. Pogodbo, ki jo podpišeta pogodbeni stranki, je treba dogovoriti z vodjo oddelka (oddelka) za urbanizem lokalne uprave. Pogodbo, ki jo podpišeta pogodbeni stranki, je treba dogovoriti z vodjo oddelka (oddelka) za urbanizem lokalne uprave. Sporazum, ki ga podpišeta pogodbeni stranki, mora biti usklajen z vodjo oddelka za urbanizem (oddelek) lokalne uprave.

Po sklenitvi pogodbe za izvedbo projektne dokumentacije se izdela naloga za projektiranje zasebne stanovanjske stavbe in po potrebi gospodarskih poslopij. Na podlagi te naloge bo izvajalec razvil projekt. Naloga označuje podlago za projekt (pogodba za izvedbo projektne dokumentacije), stopnjo razvoja projekta; število nadstropij, površina in druge glavne značilnosti bodoče hiše; Vaše zahteve za konstruktivne, inženirske in arhitekturne rešitve ter za izboljšanje celotne zemljiške parcele. Ko odobrite nalogo, jo morate uskladiti z oddelkom (oddelkom) za arhitekturo in urbanizem v vašem mestu / okrožju.

Po tem izvršitvena organizacija pravočasno razvije projekt, ki mora biti v skladu z normativi urbanističnega zakonika Ruske federacije, resolucijami vlade Ruske federacije, kot tudi kodeksi pravil (SP) in številnimi SNiP-ji in GOST-ji, vključno z:

  • "O sestavi odsekov projektne dokumentacije in zahtevah po njihovi vsebini"
  • "O inženirskih raziskavah za pripravo projektne dokumentacije, gradnjo, rekonstrukcijo objektov za gradnjo kapitala"
  • "O potrditvi pravil za oddajo projektne dokumentacije za objekte, gradnjo, rekonstrukcijo, katere obnove naj bi se izvajale na zemljiščih posebej zavarovanih naravnih območij za državno in državno okoljsko strokovno znanje
  • "Načrtovanje in razvoj ozemelj nizke stanovanjske gradnje"
  • SNiP 2.01.15-90 "Inženirska zaščita ozemelj, zgradb in objektov pred nevarnimi geološkimi procesi"
  • SNiP 2.08.01-89 "Stanovanjske stavbe"
  • SNiP 3.05.04-85 "Zunanja omrežja in strukture vodovoda in kanalizacije"
  • SNiP 21-01-97 "Požarna varnost stavb in objektov"

Končni projekt je sestavljen iz številnih dokumentov, vključno s situacijskim načrtom, topografskim snemanjem zemljišča in njegovim splošnim načrtom, načrti kleti, kleti ali tehničnega podzemlja, tlorisi, načrti fasad, tal in oblog, značilni kosi, načrt sistema strešnih nosilcev, načrt temeljev z odseki in značilna vozlišča in detajli, risbe inženirskih omrežij ter pojasnila in osnovni tehnični in ekonomski kazalniki. Poleg tega lahko projektna dokumentacija vključuje predračun gradnje, vendar se v praksi zaradi visokih stroškov pri izvajalcu naroči podrobna ocena.

Ločene zahteve za vaš projekt bodo predstavile sanitarno-epidemiološka, požarna inšpekcija in Ministrstvo za izredne razmere, zato bo projekt usklajen s temi organi.

Za priključitev na različna inženirska omrežja (oskrba z elektriko, oskrba z vodo in ločevanje vode) so potrebni tehnični pogoji, ki jih izdajo ustrezne javne službe. Postopek izdaje tehničnih specifikacij urejajo normativni akti organov lokalne samouprave.

Za prehod iz faze projektiranja v fazo gradnje posamezne stanovanjske stavbe je treba lokalnim arhitekturnim organom predložiti celoten paket dokončane projektne dokumentacije, nato pa isti organi na čelu z glavnim arhitektom okrožja začnejo pripravljati dovoljenje, ki ga potrdi vodja lokalne uprave. Eno kopijo končne projektne dokumentacije morate prenesti na lokalni odbor za arhitekturo, o čemer je sestavljen ustrezen akt.

Ne pozabite, da v primeru odstopanja od zahtev zakonodaje pri razvoju in odobritvi projekta posamezne stanovanjske stavbe obstaja nevarnost, da se bodoča hiša prepozna kot "nedovoljena gradnja", kar lahko privede do pomembnih denarnih kazni in celo do demontaže stavbe. Toda tudi ta upravna odgovornost se ne znebi civilno pravnih posledic, ki jih je mogoče popraviti le z naknadno pravilno registracijo projekta in gradbenega objekta. Pod civilnopravnimi posledicami mislimo na nezmožnost kakršnega koli pravnega postopka glede "nezakonitih" nepremičnin, od prodaje do oporoke.

Priporočena: